Πέμπτη, Μάιος 23, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Αποτελέσματα Αγώνων

Τα αποτελέσματα μετά το 2007 είναι δημοσιευμένα εδώ

Πρωταθλήματα (7ήμερα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2007(Κόνιτσα, Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Πλαταιές)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005 (Έδεσσα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2004 (Αμφίκλεια)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2002 (Αγρίνιο)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2001 (Έδεσσα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2000 (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1999 (Αγρίνιο, Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1998 (Πλαταιές)
Πρωταθλήματα (3ήμερα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Σκιαδάς)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 Β' κατ. (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005 (Παπαδάτες)
Κύπελλα
Εμπεσός 2007
Παραμυθιά 2004
Κόνιτσα 2004
Κιθαιρώνας 2004
Αβδού 2003
'Αρτα 2003
Μουζάκι 2002
Πάτρα 2000 (Σαντομέρι)
Κρήτη 1998
Δράμα 1998
Όλυμπος 1998
Πάτρα 1998
Πρωταθλήματα Ακριβείας
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2008 Πλαταιές
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2005 Άρτα
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2003 Πάτρα
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2002 Κιθαιρώνας
Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται αγώνες πριν από το 1998 διότι δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Θα περιληφθούν μόλις γίνει η απαραίτητη μετατροπή τους.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com