Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Αιτησεις Εξεταζομενων

Ανακοινώσεις

Προκειμένου να λάβουν μέρος σε εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ανάλογη με το επίπεδό τους

  • ΝΕΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
  • ΠΙΛΟΤΟΣ
  • ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com