Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Κανονισμός ΥΠΑ

Ανακοινώσεις

Το αλεξίπτωτο πλαγιάς αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος
Το αλεξίπτωτο πλαγιάς εντάσσεται πλέον (πτητικά) στην Υ.Π.Α. ως Ιπτάμενη Αεραθλητική Συσκευή. Ο κανονισμός που εκπονήθηκε από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.), και αφορά το αλεξίπτωτο πλαγιάς και τον αιωροπτερισμό, εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και δημοσιεύθηκε στο φύλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  (Φ.Ε.Κ.) με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2006.
Η προσπάθεια της ΕΛ.Α.Ο. και των επιτροπών Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) και Αιωροπτερισμού στέφθηκε με επιτυχία και το αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση των πτητικών δραστηριοτήτων των δυο αυτών αεραθλημάτων από το Ελληνικό Κράτος. Βασικός παράγοντας που διευκόλυνε την έγκριση του κανονισμού από την Υ.Π.Α. ήταν ο διαχωρισμός των υπερελαφρών από τα αλεξίπτωτα πλαγιάς και τα αιωρόπτερα και την δημιουργία ξεχωριστού κανονισμού. Με αυτό τον τρόπο οι απαιτήσεις τις Υ.Π.Α. που στο προηγούμενο κανονισμό αφορούσαν τα υπερελαφρά, άρθηκαν, και οι προτάσεις της ΕΛ.Α.Ο. έγιναν δεκτές.
Έτσι το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι πλέον αναγνωρισμένο ως πτητική δραστηριότητα (και για διπλές πτήσεις) και υπόκειται στον   παρακάτω κανονισμό.
0604032

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com