Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Εφαρμογή της Κάρτας Υγείας Αεραθλητή

Η ΕΛΑΟ ενημέρωσε τα αεραθλητικά σωματεία και τις Επιτροπές Αεραθλημάτων σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο για την ετήσια Κάρτα Υγείας Αθλητή η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες:

Ση
μαντική σημείωση : Η Κάρτα Υγείας Αεραθλητή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και για όσους αθλητές συμμετέχουν στον Διαδικτυακό Αγώνα ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ

Τα σω
ματεία οφείλουν να ενημερώνουν συστηματικά και να ελέγχουν την έκδοση της Κάρτας Υγείας για όλους τους αθλητές μέλη τους


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ της με τον ΑΜΕ HCAA ιατρό καρδιολόγο κ. Πυλισσά Κωνσταντίνο όπου οι αεραθλητές θα έχουν την δυνατότητα, με την επίδειξη της αθλητικής τους ταυτότητας, να εξετάζονται και να αποκτούν την Κάρτα Υγείας αθλητή με το ποσό των 15 Ευρώ.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1. Η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται -επιδυκνύεται-υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διευθυντή του αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται αποκλειστικά από ιατρούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα καρδιολογίας. Ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αφού λάβουν τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν για τον σκοπό αυτό από τον ως άνω φορέα. Ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης των ιατρών λοιπών ειδικοτήτων αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου έτους 2018.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ιατρικού ελέγχου του αθλητή, ο ιατρός μεριμνά για τη θεώρηση της Κάρτας Υγείας Αθλητή επικυρώνοντας με ευκρινή υπογραφή και σφραγίδα το σχετικό πεδίο στο έντυπο. Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, πέραν της σφραγίδας και υπογραφής, υποχρεωτικά αναγράφεται, στο ίδιο πεδίο, ο Ατομικός Αριθμός Πιστοποίησης, τον οποίο θα λάβουν μετά και την επιτυχή παρακολούθηση των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΕΚΑΕ.

5. Στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Ομοσπονδία ή το Σωματείο δεν φυλάσσει στο αρχείο της αντίγραφο της Κάρτας Υγείας Αθλητή.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ -ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΏΝΑ

Η ενημέρωση της ΕΛΑΟ

Κάρτα Υγείας Αεραθλητή (μεγάλη)

Κάρτα Υγείας Αεραθλητή (μικρή)

ΦΕΚ

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com