Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Γενική Προκήρυξη Αγώνων ΕΛΑΟ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που διέπουν την λειτουργία αθλητικών σωματείων, τις διατάξεις του καταστατικού, των διεθνών κανονισμών της FAI, των εγκεκριμένων ελληνικών κανονισμών, εκδίδει την παρακάτω ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

1.Κατηγορίες Αγώνων:

Πανελλήνιοι Αγώνες, Αγώνες Κυπέλλου και Περιφερειακοί Αγώνες όλων των κατηγοριών των αεραθλημάτων. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο, για συμμετοχή στον κάθε αγώνα.

2.Ημερομηνίες:

Γενικός πίνακας

Αγώνες 2022 -Αλεξίπτωτο Πλαγιάς

3.Οργανωτής:

Οργανωτής των Πανελληνίων Αγώνων ή Πρωταθλημάτων ή των Κριτηρίων για την Εθνική Ομάδα, και όσων αγώνων είναι ενταγμένοι στο αγωνιστικό πρόγραμμα της FAI, είναι η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία. Την διεξαγωγή των αγώνων αναλαμβάνουν οι Επιτροπές Αεραθλημάτων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Η εκτέλεση των αγώνων είναι δυνατόν να γίνει και από τα σωματεία. Οργανωτής των Περιφερειακών Αγώνων είναι ο φορέας που ζήτησε και ανέλαβε την διοργάνωση (Επιτροπή ή Σωματείο).

4. Τοποθεσία Διεξαγωγής Αγώνων:

  • 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ-FAI cat.2

1ο σκέλος Περίβλεπτος Ιωαννίνων Όρος Μιτσικέλι

2ο σκέλος Γαλατινή Κοζάνης Όρος Άσκιο

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 2022- 1/1/2022-31/12/2022

5. Αθλητές:

Κάθε αθλητής για να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωση του αγωνιστικού προγράμματος, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ και να έχει σε ισχύ Κάρτα Υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει από την ΕΛΑΟ. Οι δηλώσεις στους αγώνες υποβάλλονται μέσω του σωματείου στο οποίο υπάγεται. Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για να ενημερώσουν τους αθλητές τους για την υποχρέωση τους να έχουν Κάρτα Υγείας την οποία και θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Διευθυντή Αγώνα πριν την έναρξη του κάθε αγώνα.

Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας, για κάθε αγώνα. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που συμμετέχει στον αγώνα.

Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία ή άλλες Ομοσπονδίες, μέλη της FAI, με τις οποίες η ΕΛΑΟ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ή επίσης με όσα κράτη η ΓΓΑ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται η διακρατική αθλητική συνεργασία που έχει και πρόβλεψη για τον αεραθλητισμό.

6. Κανονισμοί Αγώνων:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους ελληνικούς που έχουν εκδοθεί από την ΕΛΑΟ, όπου προβλέπονται. Οι ισχύοντες κανονισμοί υπάρχουν και στο Internet, www.fai.org και www.elao.gr , στο τμήμα του κάθε αεραθλήματος.

Οι αποφάσεις του Διευθυντή Αγώνα, είναι τελεσίδικες μετά από την επικύρωση τους από την Ελλανόδικο Επιτροπή και στην συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ.

7. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων:

Για να πραγματοποιηθεί ένας Πανελλήνιος αγώνας, ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών (αθλητές και σωματεία) που θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή και να είναι παρόντες στην έναρξη του αγώνα, είναι : Αποστάσεις Α κατηγορίας 20 αθλητές/2 σωματεία- Αποστάσεις Β κατηγορίας 10 αθλητές /2 σωματεία -Αγώνες Ακρίβειας Προσγειώσεων 10 αθλητές / 2 σωματεία

Εφόσον οι κανονισμοί της FΑΙ προβλέπουν διαφορετικό ελάχιστο αριθμό συμμετοχών για κάποια συγκριμένη κατηγορία, ισχύει η πρόβλεψη του κανονισμού της FAI. Εφόσον ένας αγώνας είναι χαρακτηρισμένος και ως κριτήριο για συμμετοχή στην ΕΟ, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των προβλεπόμενων αθλητών, διεξάγεται μόνο ως προς το σκέλος του κριτηρίου.

8. Προσμέτρηση Αγώνων σε δραστηριότητα σωματείων:

Οι συμμετοχές σε Πανελληνίους Αγώνες ή Πρωταθλήματα ή Αγώνες Κυπέλλου καθώς επίσης και οι συμμετοχές σε επίσημους διεθνείς αγώνες θα προσμετρήσουν στην δραστηριότητα του κάθε σωματείου για το 2022.

Η κάθε Επιτροπή Αεραθλήματος είναι επίσης δυνατόν να ζητήσει από το ΔΣ της ΕΛΑΟ, την διεξαγωγή Περιφερειακών Αγώνων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Οι συμμετοχές σε Περιφερειακούς Αγώνες θα προσμετρήσουν στην αξιολόγηση των σωματείων σύμφωνα με την εισήγηση της αντίστοιχης Επιτροπής Αεραθλήματος.

9. Ένταξη του αγώνα στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της FAI :

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών της FAI, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης αγώνων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛΑΟ, στο πρόγραμμα αγώνων της FAI.

Η διαδικασία ένταξης ελληνικού αγώνα στο πρόγραμμα της FAI θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις και υποχρεωτικά με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΕΛΑΟ το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων και να δίνει την έγκριση του. Εφόσον ο αγώνας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγώνων της FAI η συμμετοχή των αθλητών σε αυτόν θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλέψεις των κανονισμών συμμετοχής στους αγώνες της FAI. Η εγγραφή των αθλητών στην data base της FAI (FAI Sporting License) είναι βασική υποχρέωση.

Απαγορεύεται η ένταξη αγώνα που οργανώνεται στην Ελλάδα σε πρόγραμμα διεθνών αγώνων που δεν είναι υπό την αιγίδα της FAI. Σύμφωνα επίσης με τον αθλητικό νόμο, το καταστατικό της ΕΛΑΟ και τα καταστατικά των σωματείων, η οποιαδήποτε πρόσκληση ή συμμετοχή ξένων αθλητών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με την έγκριση της ΕΛΑΟ. Το τελευταίο ισχύει για τους αγώνες αλλά και για οποιαδήποτε εκδήλωση οργανώνεται από τα αθλητικά σωματεία.

10. Αναλυτικές πληροφορίες του αγώνα –Ενημερωτικά Δελτία:

Η ΕΛΑΟ σε συνεργασία με τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, για κάθε Πανελλήνιο αγώνα, που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα, θα εκδίδει εγκαίρως (30 ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον) αναλυτικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα αποστέλλεται στα σωματεία εκείνα, τα οποία για το συγκεκριμένο αεράθλημα έχουν υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας σε αθλητές τους. Εφόσον ο αγώνας είναι ενταγμένος στο αγωνιστικό πρόγραμμα της FAI θα πρέπει να εκδίδεται Ενημερωτικό Δελτίο και στην Αγγλική γλώσσα και να ενημερώνονται τα μέλη της FAI.

Η ενημέρωση για τους αγώνες γίνεται πλέον μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Όλες οι ανακοινώσεις και πληροφορίες για τους αγώνες, και για τα αποτελέσματα τους θα βρίσκονται επίσης στο site της ΕΛΑΟ, στο τμήμα του κάθε αεραθλήματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε εκδήλωση πρέπει να αποστέλλεται στα σωματεία εγκαίρως και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου πρέπει να αποστέλλεται και στην γραμματεία της ΕΛΑΟ υποχρεωτικά. Τα Ενημερωτικά Δελτία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που υπάρχουν στο site της ΕΛΑΟ στην ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα».

Στο 1ο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα καθώς και το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει εφαρμογή για on line καταχώρηση των συμμετοχών από τον οργανωτή, αυτή δεν υποκαθιστά την διαδικασία υποβολής των συμμετοχών μέσω του εντύπου.

Στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο, υποχρεωτικά αναγράφονται οι έγκυρες συμμετοχές καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται στο 1ο Δελτίο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα και το 2ο μετά την λήξη υποβολής των συμμετοχών και τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

Το ποσό που προβλέπεται για την υποβολή ένστασης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία της FAI.

11. Συμμετοχή στους αγώνες:

Η συμμετοχή στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΟ, θα επιτρέπεται μόνο στους αθλητές των σωματείων που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αν προηγουμένως, η δήλωση συμμετοχής με τους συμμετέχοντες αθλητές, δεν έχει υποβληθεί μέσω του σωματείου και στην γραμματεία της ΕΛΑΟ, το αργότερο μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής, ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο όριο έχει προσδιοριστεί από τον οργανωτή στο ενημερωτικό δελτίο.

Η παραπάνω πρόβλεψη υπάρχει στον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων και επισημαίνεται στην Γενική Προκήρυξη για υπενθύμιση και αποφυγή άσκοπων επικοινωνιών για το θέμα αυτό στην διάρκεια του έτους. Το όριο της μίας βδομάδας έχει τεθεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι που χρειάζονται ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αθλητές είναι εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ, είναι ασφαλισμένοι και το σωματείο δεν έχει καμία εκκρεμότητα με την ΕΛΑΟ και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα και ο χρόνος αν κάτι από τα παραπάνω εκκρεμεί, να τακτοποιηθεί εγκαίρως και εντός του διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την διεξαγωγή του αγώνα.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του Αθλητικού Νόμου η συμμετοχή σε Πανελλήνιους Αγώνες επιτρέπεται μόνο σε αθλητές που τα σωματεία τους έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την ΓΓΑ.

12. Αναβολή ή ματαίωση αγώνα:

Ο οργανωτής δεν θα αναβάλλει ή ματαιώσει τον αγώνα χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί η γραμματεία της ΕΛΑΟ γραπτώς.

13. Διευθυντής Αγώνα Ελλανόδικος Επιτροπή -Κριτές:

Ο οργανωτής ενημερώνει γραπτώς και εγκαίρως το ΔΣ της ΕΛΑΟ και να ζητήσει την έγκριση για τα άτομα που θα απαρτίζουν την Ελλανόδικο Επιτροπή, τον Διευθυντή του Αγώνα και τους κριτές (όπου αυτό προβλέπεται).

14. Αποστολή Αποτελεσμάτων:

Η γραμματεία της ΕΛΑΟ σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών θα πρέπει να ενημερώνεται με τα προσωρινά αποτελέσματα των αγώνων εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση του αγώνα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπογράφονται από τον Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη και τα 3 μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής ώστε να είναι έγκυρα. Τα αποτελέσματα που θα στέλνονται στην ΕΛΑΟ με μέριμνα της εκάστοτε Επιτροπής Αεραθλήματος, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και σε μορφή Excel και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία στα Ελληνικά με την ακόλουθη σειρά. Σειρά κατάταξης, Επώνυμο, Όνομα, Σωματείο, Βαθμολογία. Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνουν και επιπλέον στοιχεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αεραθλήματος. Το επώνυμο και το όνομα θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό της Αθλητικής Ταυτότητας. Αργότερα θα πρέπει να αποστέλλεται και το Φύλλο Αγώνα. Το Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να υπογράφεται από τον Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη και τα 3 μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής ώστε να είναι έγκυρο.

15. Υγειονομικά πρωτόκολλα:

Ο οργανωτής πρέπει να τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την περίοδο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και σε περίπτωση που επιβληθούν έκτακτα μέτρα να ακολουθήσει αυστηρώς τις οδηγίες που αναφέρουν. Οι σχετικές οδηγίες θα πρέπει να περιέχονται στα Ενημερωτικά Δελτία. Υποχρεωτικά και με μέριμνα του οργανωτή ορίζεται Υπεύθυνος τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του γνωστοποιούνται στην ΕΛΑΟ πριν την έναρξη του αγώνα.

16. Άδεια Διεξαγωγής Αγώνα:

Όλοι οι αγώνες του προγράμματος της ΕΛΑΟ θα διεξαχθούν μόνο σε χώρους που έχουν λάβει την Άδεια Αθλητικής Εγκατάστασης από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις. Στην συνέχεια με μέριμνα του εκάστοτε οργανωτή θα πρέπει να εκδοθεί η άδεια διεξαγωγής του αγώνα. Η κάθε Επιτροπή Αεραθλήματος θα εκδώσει τις σχετικές οδηγίες.

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com