Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Εξετάσεις στον Κορύλοβο Δράμας 17 και 18 /06/2023

Μετά από αίτημα του σωματείου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΣΑΜ για την διοργάνωση εξετάσεων για απόκτηση/αναβάθμιση αδειών χειριστών Α/Π, η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, εκτιμώντας τις ανάγκες που προέκυψαν, εγκρίνει την ανάληψη και διεξαγωγή εξετάσεων στο παραπάνω αεραθλητικό σωματείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις ΚΟΡΥΛΟΒΟ ΔΡΑΜΑΣ στις 17 και 18 /06/2023 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό εξετάσεων του 2023 όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΦΙΣΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΗΤΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ για την ενημέρωσή τους με τα νέα ισχύοντα.

Περιοχή Γραπτών και προφορικών εξετάσεων : Αίθουσα που παραχωρεί ο δήμος Δράμας.

Περιοχή Πρακτικών Εξετάσεων : Απογείωση Κορύλοβου

Καλούνται τα τυχόν ενδιαφερόμενα σωματεία σε συνεργασία με τις σχολές και τους ενδιαφερόμενους για εξέταση (αρχική ή  για επανεξέταση), αφού διαπιστώσουν ότι οι υποψήφιοί τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εξέτασης του επιπέδου τους και είναι ασφαλισμένοι όπως προβλέπεται, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν Κατάσταση-πίνακα των εξεταζομένων τους που θα βρείτε στα ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εδώ μέχρι την Τετάρτη 14/06/2023 στο email της ΕΑΠ eapelao@gmail.com

Οι εξεταζόμενοι ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ κατά την προσέλευσή τους στον χώρο των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί  τους πρωτότυπα τα παρακάτω:

1) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης ανάλογα με το εξεταζόμενο επίπεδο Τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ θα τις βρείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΔΩ (ΟΧΙ οι ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΕΛΟΣ).

2) ΥΔ συμμετοχής στις εξετάσεις από το gov.gr που θα την βρείτε εδώ

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και ενημερώσετε αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με τον κανονισμό εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου. Αν κάποιος υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΕΛΑΟ για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ή δεν πληροί ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις του κανονισμού για το επίπεδό του, ΔΕΝ μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Πρόγραμμα:

8:30- Εγγραφές
9:00- Γενική ενημέρωση των εξεταζομένων από τον Παρατηρητή και τους Εξεταστές
9:15- Γραπτές εξετάσεις
11:00 -Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων
11:30 -προφορικές εξετάσεις
13:30- πρακτικές εξετάσεις-
στην απογείωση του Kορύλοβου
18:00-συνέχεια προφορικών εξετάσεων
20:00- Γενική απενημέρωση των εξεταζομένων από την ΕΑΠ και τους εξεταστές και ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τους

Η συμμετοχή όλων των εξεταζομένων σε όλο το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Μη παρουσία του εξεταζόμενου στην τελική απενημέρωση είναι δική του ευθύνη και απόντος αυτού καμιά ένσταση επί των αποτελεσμάτων ή των διαδικασιών δεν θα γίνεται δεκτή, μετά το πέρας της εξεταστικής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τον καιρό και για τις ανάγκες των εξετάσεων, με ευθύνη του παρατηρητή της ΕΑΠ

Επίσης 2 ημέρες νωρίτερα της εξεταστικής ( ΠΕΜΠΤΗ 15/06) θα γίνει πρόγνωση του καιρού και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη για κακές καιρικές συνθήκες η εξεταστική θα αναβληθεί σε επόμενη ορισθείσα ημερομηνία.

Εφιστούμε την προσοχή όλων σας να ενημερωθείτε εγκαίρως με επιστολή μας ή από την ιστοσελίδα της ΕΑΠ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ή αναβολής.

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com