Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς

Ανακοινώσεις

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) ακολουθώντας την δομή της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς.

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία (3) Μέλη

Η παρούσα σύνθεση προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7/3/2021, με θητεία έως το 2024, ακολουθώντας αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και η λειτουργία της ξεκινά στις 28/3/2021.

Αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρος: Δεληγκάρης Νίκος , Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας -ΣΑΜ

 • Γραμματέας: Ραπάνου Γιώτα ,Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ

 • Μέλος: Εγγλέζος Θανάσης , Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

 • Μέλος: Ιωαννίδης Γιάννης , Αερολέσχη Αίολος Δράμας

 • Μέλος: Μπακούνης Χρήστος Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας -ΛΕΑΛΠΠΑ ( από Απρίλιο 2024)


  Τσιγάρας Βαγγέλης, Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ ήταν μέλος της ΕΑΠ έως τον Απρίλιο 2024.

Μέλη Η ΕΑΠ εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. Τα μέλη της επιτροπής είναι αιρετά και εκλέγονται από τα σωματεία -μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ και έχουν επαρκή αθλητική δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς

ΘητείαΗ Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -ΕΑΠ- είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ. Οι αρμοδιότητές της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η ΕΑΠ, όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.

H Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίστοιχη επιτροπή της FAI είναι το CIVL -FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION

Αρμοδιότητες της  ΕΑΠ, όπως ορίζονται από το αρ 15.5 του τρέχοντος καταστατικού της ΕΛΑΟ είναι:

 • Ο σύνδεσμος µε την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενηµέρωση των σωµατείων µελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο.
 • Η σύνταξη, αναθεώρηση και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών ή άλλων κανονισµών που διέπουν το αεράθληµα στην Ελλάδα, µέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισµών. Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται από το ∆Σ και εφόσον απαιτείται και από τον αρµόδιο για τον αθλητισμό υπουργό.
 • Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, του ετησίου προγράµµατος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο µετά από έγκριση του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων της Οµοσπονδίας.
 • Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωµατείων - µελών της Οµοσπονδίας επί του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, η διαπίστωση των κάθε είδους προβληµάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενηµέρωση - εισήγηση προς το ∆.Σ. Η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των φύλλων αγώνων του αεραθλήµατος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας που υποβάλλεται από τα σωµατεία.
 • Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή µέσου της Οµοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωµατεία ή σε αθλητές τους.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραµµάτων του αεραθλήµατος.
 • Η κατάρτιση προγραµµάτων συµµετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των Εθνικών Οµάδων.
 • Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων εµβληµάτων και επιδόσεων του αεραθλήµατος.
 • Η αντιµετώπιση κάθε άλλου προβλήµατος εξειδικευµένου επί του αεραθλήµατος.

Δείτε αναλυτικότερα

Καταστατικό ΕΛΑΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων

 

 

Εξετάσεις Πάτρα 11-12 Μαρτίου 2017

Ανακοινώσεις

Μετά από αίτηση του σωματείου ΛΕΑΛΠΠΑ για την διοργάνωση εξετάσεων για απόκτηση/αναβάθμιση αδειών χειριστών Α/Π, η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, εκτιμώντας τις ανάγκες που προέκυψαν, εγκρίνει την ανάληψη και διεξαγωγή εξετάσεων στο παραπάνω αεραθλητικό σωματείο

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στον Ομπλό στις 11 & 12 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ.
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα έχει ως εξής:

Περισσότερα: Εξετάσεις Πάτρα 11-12 Μαρτίου 2017

 

Πρόγραμμα Αγώνων 2017

Ανακοινώσεις

Η ΕΑΠ ενημέρωσε την ΕΛΑΟ για το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2017, το οποίο περιλαμβάνει 3 αγώνες Πρωταθλήματος Αποστάσεων και 2 αγώνες Λίγκας (FAI cat.2). Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Περισσότερα: Πρόγραμμα Αγώνων 2017

 

Αιτήσεις Αγώνων 2017

Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται τα σωματεία που επιθυμούν να διοργανώσουν αγώνες για το 2017, να ενημερώσουν την ΕΑΠ μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2016.

Είναι σημαντικό για την σωστή οργάνωση και συντονισμό να έχουμε εγκαίρως τις αιτήσεις προκειμένου να υποβάλλουμε το πρόγραμμα εγκάιρως στην ΕΛΑΟ.

Την φόρμα αίτησης ανάληψης αγώνα μπορείτε να την βρείτε εδώ  pdfΑίτηση Ανάληψης Αγώνων
   

Αποτελεσματα Περιφερειακών Αγώνων 2016

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα απο τον Περιφερειακούς Αγώνες του 2016 στην Κόντιστα Ιωαννίνων 20-21 Aυγούστου 2016 (FAI2 ) απο το Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και την Αβδού Πεδιάδος στην Κρήτη 8-9 Οκτωβρίου 2016 απο την Α. Ηρακλείου

Αποτελέσματα περιφερειακών αγώνων

2016

Αθλητής

Σωματείο

Bαθμολογία

1

Τσίκας Νικόλαος

ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1646

2

Χουρμουσιάδης Κωστας

ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1384

3

Παντελίδης Βασίλης

ΗΜΑΘΙΑ

1349

4

Κλειδαράς Ηλίας

ΣΑΜ

1000

5

Λέπεσης Χάρης

ΑΣ.ΗΠΕΙΡΟΣ

887

6

Βαλτάς Απόστολος

ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

866

7

Τσιρανίδης Νικόλαος

ΑΣ.ΠΕΛΛΑ

671

8

Πρασσάς Κωστής

ΑΕΡ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

664

9

Κακκαβός Αριστοτελης

ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

416

10

Γκαρλιαδίδης Δημήτριος

ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

379

11

Κιτσαντάς Κώστας

ΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

317

12

Πολυχρονίδης Πολυχρόνης

ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

295

13

Ioannis Zois

ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

293

14

Miskos Petros

ΑΣ ΠΕΛΛΑ

213

15

Σκαρπαθιωτάκης Ιωάννης

ΙΚΑΡΟΣ

159

16

Σταύρος Πενταράκης

ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

126

17

Δήμας Δημήτρης

ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

73

18

Ανδρουλιδάκης Αδαμάντιος

ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

53

19

Μαρικάκης Ελευθέριος

ΕΡΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

43

20

Λιανός Ξενοφών

ΑΕΡ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

43

21

Ζαμπετάκης Κωσταντίνος

ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

39

22

Ξυδάκης Εμμανουήλ

ΙΚΑΡΟΣ

39

 

ΕΑΠ-Νέα Σύνθεση

Ανακοινώσεις

Η νέα Επιτροπή Αλεξιπτωτισμου Πλαγιάς με 4ετή θητεία απο 1/1/2017-31/12/2020 έχει την εξής σύνθεση:

Περισσότερα: ΕΑΠ-Νέα Σύνθεση

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com