Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Πρόγραμμα αγώνων 2011.

Νέα

articles

Αγαπητοί κύριοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα αγώνων τους 2011 ύστερα από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα σωματεία.

Πρωτάθλημα 2011 (FAI cat.2)
1ο σκέλος - Καλέντζι (ΛΕΑΛΠΠΑ) 27-29 Μαΐου
2ο σκέλος - Βόρας - Άρνισσα (Α.Σ. ΠΕΛΛΑ) 21-24 Ιουλίου

Πρωτάθλημα Ακριβείας 2011 (FAI cat.2)
Χανόπουλο - Άρτα (Αερ. Άρτας) - 18-19 Ιουνίου

Περιφερειακός Ακριβείας  (FAI cat.2)
Κορύλοβος Δράμα - (Αίολος) 26-27 Φεβρουαρίου

Περιφερειακός Αποστάσεων  (Leonardo - OLC)
Κόνιτσα (Αερ. Ιωαννίνων) 11-12 Ιουνίου

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com