Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Σχολείο Εκπαιδευτών

Νέα

articles

Αγαπητοί κύριοι

Η ΕΑΠ προτίθεται να οργανώσει σχολείο εκπαιδευτών εντός του 2011, αν είναι δυνατόν. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Ε.Α.Π.

Με τα παρακάτω στοιχεία
Ονοματεπώνυμο
Ημ γέννησης
Τόπος κατοικίας (διεύθυνση)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Τόπος και χρόνος απόκτησης του πιο πρόσφατου διπλώματος
Αριθμός αεραθλητικής ταυτότητας
Σωματείο

Στο σχολείο θα μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι βοηθοί εκπαιδευτού.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:
1. οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου
2. οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν το δίπλωμα ΠΠ για τουλάχιστον ένα έτος
3. Οι υποψήφιοι βοηθοί εκπαιδευτού πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον δίπλωμα Π για 2 έτη
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν στο σχολείο πτυχιακή εργασία σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011.

Περισσότερες λεπτομέριες θα ανακοινωθούν όταν θα γνωρίζουμε τον αριθμό και τα στοιχεία των υποψηφίων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις δύναται να διαφοροποιηθούν εαν κριθεί απαραίτητο.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com