Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Έκδοση Διπλωμάτων Χειριστών

Ανακοινώσεις

Οι άδειες χειριστή Α/Π εκδίδονται από την ΕΑΠ/ΕΛΑΟ μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής και για όσους αεραθλητές έχουν επιτύχει σε αυτές ή σε περίπτωση απώλειας, μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι τα αναγραφόμενα δηλ:

1) ΟΝΟMΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥMΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στην Αστυνομική ταυτότητα

2) ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3) MΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Ανάλογα με το επίπεδο του χειριστή είναι :

Πράσινη -Επίπεδο ΝΠ -ΙΡΡΙ3
Μπλέ-Επίπεδο Π -ΙΡΡΙ4 και
Καφέ- Επίπεδο ΠΠ-ΙΡΡΙ5

ακολουθώντας το κατα FAI IPPI rating -International Pilot Proficiency Identification

Οι άδειες αποστέλλονται στα σωματεία όπου ανήκουν οι επιτυχόντες πιλότοι, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Για πτήσεις στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση και της ΙΡΡΙ κάρτας


Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com