Κυριακή, Μάρτιος 26, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Κανονισμοί
pdf2 Κανονισμός Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εξετάσεων- Έκδοση 9η-2019

Κανονισμός Εξετάσεων-Έκδοση 8η -2014

Κανονισμός αξιολόγησης Χειριστών Διθέσιου Έκδοση 1η-2016
Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς

Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-Έκδοση 11η-2020

Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-Έκδοση 10η-2012

CIVL-safepro-para 2021
CIVL-safepro-para-greek (Ελληνική μετάφραση της έκδοσης 2021)
Κανονισμός λειτουργίας ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός εγγραφών / μετεγγραφών ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) της Υ.Π.Α.
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση του κανονισμού ΙΑΣ

Κανονισμοί Εναέριας Κυκλοφορίας

Έγγραφα Εξετάσεων
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης-BOBE

Αίτηση εξεταζομένου Π.Λ.

Αίτηση εξεταζομένου Π.

Αίτηση εξεταζομένου Π.Π.

Ερωτήσεις Εξετάσεων-ΟΛΕΣ-2020

Ερωτήσεις για ΠΛ 2020

Ερωτήσεις για Π 2020

Ερωτήσεις για ΠΠ 2020

Αίτηση Σωματείου για διοργάνωση εξετάσεων
Αίτηση συμμετοχής σε εξεταστική διθέσιου
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις
Διάφορα
Κατάσταση Εκπαιδευτών Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς 2019
Υπόδειγμα καταστατικού μελών ΕΛ.Α.Ο.
Αίτηση ανάληψης αγώνων
Βοηθητικά έγγραφα αγώνων-zip

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 για συμμετοχή σε αγώνες

Βοηθητικά έγγραφα για την λειτουργία των σωματείων -Οικονομικά -Διοικητικά -zip

Acrobat Reader
MS Word Viewer

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com