Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Αποτελέσματα Εξετάσεων - Δράμα

Νέα

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Δράμας (14-15/5/2011)

ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
γραπτά προφορικά πρακτικά
στόχος βαθμοί επιτυχία επιτυχία συνολικά
Αϊβατζίδης Ευστάθιος Αίολος Δράμας Π.Λ. 141 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Γιαννάκης Γεώργιος Αίολος Δράμας Π.Λ. 144 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Ζαβούρας Γεώργιος Αίολος Δράμας Π.Λ. 140 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Κότιος Γεώργιος Αίολος Δράμας Π.Λ. 116 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Ορφανίδης Αθανάσιος Αίολος Δράμας Π.Π 150 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Πιστικός Ιωάννης Αίολος Δράμας Π.Π 134 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Πιπιλόζης Κωνσταντίνος Αίολος Δράμας Π 127 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Χιντζίδης Ιορδάνης Αίολος Δράμας Π - OXI ΟΚ ΟΧΙ
Βασιλειάδης Γεώργιος Αίολος Δράμας Π - ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Ζαχαριάδης Παύλος Αίολος Δράμας Π - OXI ΟΚ ΟΧΙ
Γοργόρης Δημήτριος Αερ. Θεσσαλονίκης Π.Λ. 63 ΟΚ ΟΚ ΟΧΙ
Χουλιάρας Θανάσης Αερ. Θεσσαλονίκης Π.Λ. 136 ΟΚ ΟΚ ΟΚ
Βούτσης Πολύβιος ΑΟΚ Π.Λ. 98 ΟΚ ΟΚ ΟΚ

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com