Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Εκλογές ΕΑΠ 2012

Νέα

Με απόφαση της ΕΑΠ, οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας επιτροπής Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς της ΕΑΛΟ, όπως προβλέπονται από το καταστατικό, θα γίνουν την 7η Οκτωβρίου 2009, στην Αθήνα. Ως εκ τούτου η ΕΑΠ  προσκαλεί τα αθλητικά σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού της ΕΛΑΟ και έχουν ενασχόληση με το αεράθλημα του Αλεξιπτωτου Πλαγιάς, σε συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα.

 

  • Απολογισμός Δραστηριότητας 2008-2012
  • Εκλογές για την ανάδειξη 5 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών, που θα αποτελέσουν την Επιτροπή Αεραθλήματος Αλεξιπτώτου Πλαγιάς για τα έτη 2012 έως 2016.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΛΑΟ στο Ελληνικό.

Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν τα αθλητικά σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού. Δικαίωμα εκλογής έχουν άτομα των αυτών προσόντων με τα υποψήφια μέλη του ΔΣ του ΔΣ της ΕΛΑΟ (άρθρο 11).

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία της ΕΑΠ, εγγράφως από τα σωματεία το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012.

Τα αθλητικά σωματεία που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αγώνων του 2011 επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  Επισυνάπτονται επίσης υποδείγματα για τον ορισμό εκπροσώπου, δήλωση υποψηφιότητας και απόσπασμα του Ν.2725/99.

Σημειώνεται ότι ο κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο.

doc Φόρμες υποψηφίων και εκπροσώπων

pdf Προκύρηξη εκλογών

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com