Τρίτη, Απρίλιος 16, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Κανονισμός Εξετάσεων

Νέα

Η ΕΑΠ σύμφωνα με τις επικρατούσες ανάγκες για αναβάθμιση και βελτίωση του κανονισμού εξετάσεων προχώρησε στη σχετική αλλαγή.

Ο νέος κανονισμός έχει δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες για μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο αντικειμενική αξιολόγηση.  Ο νέος κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 17/4/2014. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν στα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα "Έγγραφα".

pdfΚανονισμός εξετάσεων

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com