Σάββατο, Σεπτέμβριος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Ετήσια συνάντηση σωματείων 2014

Ανακοινώσεις

Καλούνται όλα τα σωματεία να συμμετέχουν στην ετήσια συνάντηση σωματείων με την ΕΑΠ η οποία θα διεξαχθεί στον Εμπεσό Αιτωλοακαρνανίας, στις 5/9/2014, στις 20:30.

Τα σωματεία μπορούν μέχρι και τις 31/8 να αποστείλουν στην ΕΑΠ τις προτάσεις τους και τα θέματα που επιθυμούν να θέσουν. Επίσης τα σωματεία θα πρέπει να μας ενημερώσουν μέχρι τις 31/8 σχετικά με τον εκπρόσωπο που θα παραστεί στην συνάντηση. Κάθε σωματείο μπορεί να εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com