Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Εξετάσεις Περίβλεπτου στις 18 και 19 /03/2023

Οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί   θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Μαρτίου 2023
Παρακαλούμε τα σωματεία που είχαν δηλώσει συμμετοχή αθλητών τους να τους ενημερώσουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΥΔ συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν την τωρινή ημερομηνία εξετάσεων και να έχουν εκδοθεί πρόσφατα από το gov  -δεν θα γίνονται δεκτές ΥΔ με τις προηγούμενες ημερομηνίες που αναβλήθηκαν.

Μετά από αίτημα του σωματείου ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΣΙ- για την διοργάνωση εξετάσεων για απόκτηση/αναβάθμιση αδειών χειριστών Α/Π, η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, εκτιμώντας τις ανάγκες που προέκυψαν, εγκρίνει την ανάληψη και διεξαγωγή εξετάσεων στο παραπάνω αεραθλητικό σωματείο.

Οι εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2022 τελικά θα διεξαχθούν στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων στις 18 και 19  Μαρτίου 2023 σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα έχει ως εξής:

Πρόγραμμα:

8:30- Εγγραφές
9:00- Γενική ενημέρωση των εξεταζόμενων από το Παρατηρητή και τους Εξεταστές
9:15- Γραπτές εξετάσεις

11:00 -Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων
11:30 -προφορικές εξετάσεις
13:30- πρακτικές εξετάσεις-
στην απογείωση του Περίβλεπτου
18:00- Γενική απενημέρωση των εξεταζόμενων από την ΕΑΠ και τους εξεταστές και ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τους

Η συμμετοχή όλων των εξεταζόμενων σε όλο το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Μη παρουσία του εξεταζόμενου στην τελική απενημέρωση είναι δική του ευθύνη και απόντος αυτού καμιά ένσταση επι των αποτελεσμάτων ή των διαδικασιών δεν θα γίνεται δεκτή, μετά το πέρας της εξεταστικής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Χώρος γραπτών /προφορικών εξετάσεων: Πολιτιστικό Κέντρο Περιβλέπτου

Χώρος Πρακτικών εξετάσεων: Όρος Μιτσικέλι, Απογείωση Περιβλέπτου ,Δίκορφο Ζαγορίου

Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τον καιρό και για τις ανάγκες των εξετάσεων, με ευθύνη του παρατηρητή της ΕΑΠ.

Καλούνται τα τυχόν ενδιαφερόμενα σωματεία :

 • Να ενημερώσουν τους αθλητές τους
 • Να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην ΕΛΑΟ για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
 • Να φροντίσουν για την ασφάλισή τους ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/Π -ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
 • Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ,μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στο email της ΕΑΠ eapelao@gmail.com την Κατάσταση-πίνακα των εξεταζομένων τους .
  Τον πίνακα θα τον βρείτε
  εδώ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις τα παρακάτω έγγραφα :

 • Αντίγραφο της κάρτας εκπαιδευομένου πιλότου ή της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης ΜΟΝΟ για υποψηφίους επιπέδου ΠΛ.

 • Αίτηση Συμμετοχής η αντίστοιχη για κάθε εξεταζόμενο επίπεδο με πρωτότυπες υπογραφές -σφραγίδες από τα σωματεία -τις σχολές τους

 • ΥΔ συμμετοχής στις εξετάσεις επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή μέσω του gov που θα την βρείτε εδώ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΥΔ συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν την τωρινή ημερομηνία εξετάσεων και να έχουν εκδοθεί πρόσφατα από το gov  -δεν γίνονται δεκτές ΥΔ με τις προηγούμενες ημερομηνίες που αναβλήθηκαν.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και ενημερώστε αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με τον κανονισμό εξετάσεων, τις ασφαλίσεις, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου.

 

Εφιστούμε την προσοχή όλων σας να ενημερωθείτε εγκαίρως με επιστολή μας ή από την ιστοσελίδα της ΕΑΠ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ή αναβολής.

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com