Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Διευρυμένος Αγώνας LEONARDO X/C LEAGUE 2023

Ο διευρυμένος Αγώνας ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ X/C LEAGUE 2023 ξεκίνησε!

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας διοργανώνει τον Διευρυμένο Αγώνα ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ  X/C LEAGUE 2023 12ηνης  διάρκειας και προσκαλεί όλα τα σωματεία να λάβουν μέρος με τους αθλητές τους σε αυτόν.

1. Γενικές Πληροφορίες

Το X/C LEAGUE 2023 είναι ένας διαγωνισμός πτήσεων αποστάσεων /cross-country (X/C) που διεξάγεται όλο το ημερολογιακό έτος. Η βαθμολόγηση των πτήσεων βασίζεται στα tracklogs που παράγονται από καταγραφείς πτήσης- GPS. Τα αρχεία της  πτήσης -igc-πρέπει να μεταφορτωθούν με ευθύνη του αθλητή στο LEONARDO για επικύρωση και βαθμολόγηση. Η κατάταξη των αθλητών που συμμετέχουν προσμετρά στην αξιολόγηση των σωματείων τους εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι διατάξεις  του άρθρου 8 του ν.2725/99,  για τα αθλητικά σωματεία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Διοργανωτής

Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς-ΕΑΠ

1.3. Συμμετέχοντες αθλητές

Κάθε αθλητής που επιθυμεί να αγωνιστεί στο X/C LEAGUE 2023 πρέπει να ανήκει στην δύναμη αεραθλητικού σωματείου που δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ και πληροί όλες τις διατάξεις του Καταστατικού της και του αθλητικού νόμου (άρθρο/ 8 του ν.2725/99) και επίσης να διαθέτει:

· Επίπεδο άδειας ΙΡΡΙ-3 και άνω

· Δελτίο αθλητή σε ισχύ για το 2023

· Κάρτα Υγείας Αεραθλητή και

· ασφάλιση υπερ τρίτων

2. Γενικοί κανονισμοί

2.1. Κανόνες πτήσης

Οι πτήσεις πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς του αεραθληματος και τους σχετικούς νόμους. Ο πιλότος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων. Σε περίπτωση προειδοποίησης ή κυρώσεων αθλητή από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να αφαιρέσει τις εν λόγω πτήσεις από τη βαθμολογία.

2.2. Αγωνιστική Περίοδος

1η Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023

2.3. Περιοχή πτήσης

Εντός της Ελληνικής Επικράτειας

2.4. Μέθοδοι απογείωσης

Επιτρέπεται η απογείωση με τα πόδια, ή με βιντζι- σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό αγώνων 2023

3. Τεκμηρίωση αθλητή και πτήσεων

Κάθε αθλητής υπόβάλλει πτήσεις χρησιμοποιώντας το όνομά του με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί κάποιο nickname είναι ευθυνη του σωματείου του να τον δηλώσει στα τελικά αποτελέσματα του έτους με το σωστό όνομα όπως δηλ αναγράφεται στο Δελτίο Αθλητή αλλιώς τα αποτελέσματά του δεν θα προσμετρώνται κατά την τελική κατάρτιση αποτελεσμάτων από την ΕΑΠ. Η τεκμηρίωση μιας πτήσης μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση κατάλληλου οργάνου GPS.

3.1. Προθεσμία υποβολής πτήσης

Η προθεσμία για τη μεταφόρτωση μιας πτήσης είναι 14 ημέρες μετά την ημέρα της πτήσης. Πτήσεις που διεκδικούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα απορρίπτονται από την τελική βαθμολογία.

3.2. Αρχεία καταγραφής

Κάθε πιλότος πρέπει να διατηρεί ένα προσωπικό αντίγραφο ασφαλείας όλων των αρχείων καταγραφής που έχει ανεβάσει στο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ

11. Βαθμολογία

Για την βαθμολογία των αθλητών προσμετρούν οι 6 καλύτερες πτήσεις τους στον πίνακα κατάταξης του ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 2023 και ως μικρότερη βαθμολογία ορίζονται οι 60 βαθμοί.

12 Αποστολή Αποτελεσμάτων 2023

Κάθε σωματείο στέλνει στην ΕΑΠ τα αποτελέσματα των αθλητών του για τον αγώνα ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ως τις 31/12/2023 και η Επιτροπή Α/Π ελέγχει και συντάσσει τον συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων για το 2023 /Φύλλο αγώνα και τα διαβιβάζει προς επικύρωση στο ΔΣ της ΕΛΑΟ.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων από κάθε σωματείο γίνεται με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρίς αλλαγές ή προσθήκες.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ( και nickname στο Leonadro)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΤΗΣΗ 1

ΠΤΗΣΗ 2

ΠΤΗΣΗ 3

ΠΤΗΣΗ 4

ΠΤΗΣΗ 5

ΠΤΗΣΗ 6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(πρέπει να είναι άνω των 60 βαθμών)

pdfΕνημερωτικό Δελτίο

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com