Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

Οι περιοχές πτήσεων προέρχονται από το αυτόμαστο σύστημα καταγραφής Leonardo. Δεν αποτελούν επίσημο κατάλογο περιοχών πτήσεων και δημοσιεύονται εδώ μόνο πληροφοριακά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τον κανονισμό της Υ.Π.Α. και ειδικά η απαγόρευση πτήσεων σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από αεροδρόμια.
Σημεια Πτησεων

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com